+353 71 912 4907
Đặt Ngay

Sligo Photography

The rugged beauty of Sligo’s Wild Atlantic Way provides the perfect subject for photography…
 
Whether it’s selfies, family holiday snaps or amateur/professional photographs of the beautiful landscape, our location on Sligo’s Wild Atlantic Way is the perfect place to capture the beauty of the surf coast.
 
Ocean Heights B&B has attracted both amateur and professional photographers such as Elena Likhacheva and they all love the ruggedness of the cliffs, the views of the sea against the backdrop of Benbulben Mountain.
 
 
Here is a fabulous picture that was taken by photographer Elena Likhacheva from Russia who stayed with us during the summer. for more visit our facebook page.

Liên Hệ

Địa chỉ

Ocean Heights,
Cloonagh,
Ballinfull,
Co. Sligo,
F91 H9T2

Điện Thoại

+353 71 912 4907

Email

stay@oceanheightsbnb.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 71 912 4907

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách